Regnskap

Et oversiktlig regnskap er et godt styringsverktøy for bedrifter. Vi i Regnskapskontoret Oslo har erfart at ulike bedrifter og bransjer har ulike behov. Vi har god kjennskap til de fleste bransjer innenfor små og mellomstore bedrifter. Vi gir deg det beste av økonomiske styringsverktøy og bistår deg etter behov.

Du som bedrift kan velge å overlate hele regnskapet til et Regnskapskontoret Oslo eller du kan velge å føre deler av regnskapet selv.

Vi tilbyr:

1. Bilagshåndtering og bokføring fra A-Å

2. Remittering/betalingsoppfølging

3. Avstemming av regnskap

4. Timeregistrering