Rådgivning

Regnskapet er et viktig styringsverktøy og Regnskapskontoret Oslo kan hjelpe deg til å benytte tallene slik at din bedrift opplever verdiøkning og vekst. Vårt team består av dyktige og faglig medarbeidere som hjelper dere md de utfordringene dere står ovenfor. Vi kan bistå med alt fra låneavtaler og verdsettelse av selskapet, til omstrukturering og analyse av driften. Vår kompetanse gjør oss til en god rådgiver når du har behov for bistand til strategiske beslutninger.

Vi Tilbyr:

1. Etablering / avvikling av selskap

2. Forretningsplanen / Økonomistyring

3. Kostnads. Og inntektsanalyse

4. Rådgivning innen skatt og økonomi

5. Budsjett

6. Likviditetsanalyse – tiltak for å forbedre likviditeten

7. Styreprotokoll

8. Lånesøknader og lån