Lønn

Synes du det kan være vanskelig og tidkrevende å følge med på lønnskjøringer? Noen skal kanskje ha bonus, mens andre har vært syke og må følges opp i samarbeid med NAV. Lønn er viktig for bedrifter da ansatte har krav på riktig lønn utbetalt til riktig tidspunkt. Vi har medarbeidere som alltid er oppdaterte på faget. Ved å overlate jobben til oss minimerer du sjansen for feil og sørger for at lønnsarbeidet blir gjort etter gjeldende lover og regler. I tillegg har vi teknologiske løsninger hvor du registrer timer og reiseutgifter, noe som gjør lønnskjøring enklere.

Vi tilbyr::

1. Lønnstjenester tilpasset kundens behov

2. Reiseregning og utlegg

3. Refusjon fra NAV

4. A-melding

5. Rapport og statistikk

6. Timer og fravær