REGNSKAP

Regnskapet er et viktig hjelpemiddel for å vurdere den økonomiske stillingen til en virksomhet

GODE RUTINER FØRER TIL GODT RESULTAT

Mange av rutinene og oppgavene knyttet til økonomi og regnskap foregår i et økonomisystem. Det kan imidlertid være stor forskjell i funksjonalitet og muligheter i de ulike systemene på markedet. For å sikre både effektivitet og kvalitet bør du bruke en moderne skyløsning med stor grad av automatikk.

DU KAN FOKUSERE PÅ DET DU GJØR BEST

Fokusere på utvikling for å skape et best mulig grunnlag for god kultur, gode resultater og ikke minst bruk tiden effektiv på det du gjør best og overlate regnskapsarbeidet til en oss.

HVORDAN KAN EN AUTORISERT HJELPE DEG?

Objectively innovate empowered manufactured products whereas parallel platforms. Holisticly predominate extensible testing procedures for reliable supply chains. Dramatically engage top-line web services vis-a-vis cutting-edge deliverables. Proactively envisioned multimedia based expertise and cross-media growth strategies. Seamlessly visualize quality intellectual capital without superior collaboration and idea-sharing.

TIDSBESPARENDE

Studier viser at bruk av teknologi på de fleste områder i en forretning, er lønnsomt. Dette gjelder også i høyeste grad for selskapets økonomi. Det handler mye om å ha gode prosesser og dialoger for å ivareta alle aspekter på beste mulig måte.

KOSTNADSEFFEKTIV

ROAS har som mål å lage rutiner som skal gjøre regnskapsarbeidet mer kostnadseffektive. På sikt er målsettingen at vi skal være konkurransedyktige i forhold til andre aktører i markedet.

AUTOMATISERING

Automatisering og intelligente systemer er i rask utvikling og forandrer verden rundt oss og hvordan vi kommuniserer og arbeider sammen. Vi har dette på vår prioriteringslista slik at vi er bland de ledende når det gjelder ny systemer og teknologi.

BRED-ERFARING

Det kreves lang erfaring og høy kunnskap for å kunne ta avgjørelser om hva som er den beste løsningen for hvert enkelt område. Det er ikke alltid at kun det nyeste og dyreste utstyret er det beste for å få jobben gjort. I de fleste tilfeller er det kjennskap, kunnskap og erfaring som fører til de beste løsningene.


NOEN DETALJER OM OSS

Vi fører regnskaps for små og mellomstore bedrifter, og har lang erfaring med regnskapsførsel innen de fleste bransjer. Vi er medlem av Regnskaps Norge og er i dag 10 ansatte, alle med bred kompetanse innenfor ulike økonomisystemer. Av de 10 ansatte er 3 statsautoriserte regnskapsførere og 1 statsautorisert revisor.

Read more about us